Hej!


Vi er glade for, at du gerne vil være en del af e-Boks' Borgerpanel. Din feedback hjælper os med alt fra formuleringer af beskeder i e-Boks til tests af konkrete nye løsninger samt generelt et bedre kendskab til vores brugeres behov.

For mere målrettet at kunne sende tests til specifikke brugergrupper og få mere ud af de testresultater, vi får, skal vi bede dig skrive dine oplysninger ind nedenfor. Oplysningerne opbevares af vores testudbyder, Preely så længe du er en del af Borgerpanelet eller indtil Borgerpanelet lukker. Såfremt du melder dig ud af Borgerpanelet vil dine oplysninger blive slettet inden for 7 dage. Du kan læse nærmere om hvordan Preely behandler dine personoplysninger i Preely’s privatlivspolitik her.

Du kan som deltager i Borgerpanelet til enhver tid påberåbe dig de registreredes rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

e-Boks' Brugervilkår og Privatlivspolitik er gældende for denne tilmelding.

Du kan til enhver tid få din information slettet eller melde dig ud af Borgerpanelet. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at melde dig ud af Borgerpanelet, er du altid velkommen til at skrive til borgerpanel@e-boks.dk.

Udfyld nedenstående felter for at blive en del af Borgerpanelet